MapCards.net

Technologie

3D efekt Motivy s 3D efektem zobrazuji několik snímků stejného objektu, které jsou seřazené podle určité matice v různých úhlech pohledů. Tím, že se na daný obrázek díváme skrze naše oči, tedy ze dvou různých pohledů, pomůže nám náš mozek vytvořit finální obraz ve 3D perspektivě za pomocí těchto různých úhlů. Flip flop efekt (měnící se obrázky na jednom motivu) Tento efekt nám umožňuje vidět na jednom motivu různé záběry, pokud s kartičkou pohybujeme zprava doleva nebo odshora dolů. Tímto způsobem je možné vytvořit například pohyb, tak jako je tomu třeba u motivu Cválajících koní, nebo 4 varianty téhož, jako je tomu například u motivu Strom - 4 roční období. Tato technologie se často využívá pro výrobu lentikulárních karet na zakázku, kdy je možné použít přímo klientovi kvalitní snímky a vyrobit tak například Bratislavu ve dne a v noci nebo Zemětřesení v různých částech světa na motivu Svět ve dne a v noci, tak jako jsme vyráběli pro Park vědy a kultury v Granadě ve Španělsku.